Препоръки

Взаимоотношенията ни с ЕФИСЕН датират от 2007. Ползваме услугите им за пролетно и есенно почистване на нашите работни помещения. Дейността им се отличава с организация, отговорност и експедитивност.

СБ Инженеринг

Стройинжект АД препоръчва ЕФИСЕН като надеждна и коректна фирма за професионално почистване. Избрахме ЕФИСЕН, защото предлагат основно почистване след строително ремонтни дейности.

Стройинжект

Екипът на ЕФИСЕН изпълнява качествено и в срок всички поети ангажименти. В качеството си на клиент, ползващ услугите на фирмата за професионално почистване, ги препоръчваме като лоялни и коректни професионалисти.

Административна сграда Бояна