Абонаментно почистване на офиси

Абонаментно почистване на офиси

Ежедневното, ежеседмичното и ежемесечното абонаментно обслужване на офиси е важна част от нашата услуга.

След като направим оглед и се запознаем с вашите желания и изисквания, ние ще ви предложим екип от хора, съответстващ на нуждите ви. При поемане на ангажимент за почистване ние се съобразяваме с индивидуалните изисквания и критерии на всеки отделен клиент, стриктно изпълняваме договорените задължения и уточнените норми. Нашите служители могат да работят в различни времеви интервали, рано сутрин, късно вечер или през почивните дни. Решението е ваше.

Ползвайки нашите услуги за абонаментно почистване, вие няма да се тревожите за доставки на почистващи материали, оборудване, обучение на почистващ персонал или качество на поддръжка на вашата сграда или офис. Ние имаме грижата също така да ви осигурим замяна на хигиениста по време на ваканция или болест.

Колкото и добра да е ежедневната поддръжка, вашият офис се нуждае от основно почистване, ето защо ние ви предлагаме тази услуга напълно безплатно. Препаратите и машините за основното почистване се различават от използваните при ежедневното поддържане на вашия офис.

Абонаментно почистване на офиси
• Проветряване на работните помещения
• Прахосмучене и измиване на подови настилки
• Почистване на бюра и библиотеки
• Почистване на стъклени врати и прегради
• Почистване и дезинфекция на санитарни възли
• Зареждане с консумативи, тоалетна хартия, кърпи, течен сапун
• Изхвърляне на отпадъци
• Почистване на прилежащите площи, алеи и паркинги

Цени на услуги за почистване
За информация и заявки 0888 897611.

    Вашето име*

    Вашият имейл*

    Вашият телефон*

    Заявка за почистване